Varmeproduksjon | Fjordane Bioenergi

Varmeproduksjon

Stryn FjernvarmeMed vår erfaring frå biovirkeproduksjon kan vi prosjektere og bygge anlegg som er tilpassa råstoffet som er tilgjengelig. Vi har god kjennskap tilkva type virke og tilhøyrande mengder som er tilgjengelig i vårt område, og kva slags krav ein må setje til ovnen.

Som medeigar i Stryn Fjernvarme (starta opp i 2007) har vi god kjennskap til utfordringar ved drifting av slike anlegg. Dette gir oss god kompetanse på kva løysingar som bør velgast ved utforming av nye anlegg.

God prosjektering og kunnskap om virke og ovn er avgjerande for for drifta av anlegget.

Vi er svært interesserte i å bygge varmeanlegg for industri, storforbrukarar av varme og gardsvarmeanlegg av noko mindre skala.

Kontakt oss dersom du er interessert i varmeleveranse eller vil
vite meir om flisbasert oppvarming.


Fjordane Bioenergi AS | Stryn Miljøpark, 6783 Stryn | Tlf.: (+47) 996 37 758 | Faks: (+47) 57 87 30 46 | post@fjordanebioenergi.no | Org.: 992 436 778 MVA